آژانس بازرگانی عابدی با بیش از دو دهه سابقه یکی از پیشروترین فورواردرهای حمل و نقل بین المللی است و بالاترین لول آپ بازرگانی را با رشته تخصصی تسهیلگری بازرگانی را به نام خود رقم زده است.