اینجانب ......... فرزند ......... کد ملی ......... تلفن ......... آدرس ......... درخواست حمل بار خود شامل ......... شماره فاکتور و پکینگ ......... درخواست ......... حمل بار خود از مبدا ......... به مقصد ......... با ......... را دارم. اینجانب ......... متعهد می‌شوم که پکینگ لیست از لحاظ وزن‌های خالص و ناخالص و حجم و تعداد کالاها و نوع بسته‌بندی و نوع کالا دقیقا عین اظهار می‎باشد و کالاهای اظهار شده کاملا قانونی و مجاز می‌باشند و مسئولیت هر گونه خطا و اشتباه و مشکل و جریمه را در این زمینه می‌پذیرم و به شرایط و زمان طی مسیر و حمل نوع حملی که انتخاب کرده‌ام واقف هستم و بازرگانی عابدی را مجری این امر انتخاب کرده‌ام. بازرگانی عابدی متعهد می‌شود بارنامه و صورتحساب حمل را بعد از حمل بدست کارفرما برساند و در صورت درخواست کارفرما امور بیمه بار را انجام بدهد و از مبدا تا مقصد بار همراه شما باشد و در مقصد با اعلامیه ورود بار و صورتحساب تخلیه و بعد از آن با تحویل کانتینر و احیانا تسویه حساب هزینه‌های دموراژ کانتینر به کار خود پایان بدهد.